Tổng kết Online Friday VN: Nhiều doanh nghiệp vẫn đang trục lợi

Nhiều doanh nghiệp tham gia vẫn tăng giá lên rồi giảm giá. Vậy nên, dù nhiều sản phẩm có giá giảm rất sâu tới 30 – 40%, nhưng lợi ích cho người tiêu dùng không đáng kể. Còn có 10% đơn hàng bị hủy, vì khách hàng đặt "chơi" thử cho biết.

Những cuộc chia tay của các đại gia bán lẻ tại Việt Nam

Thị trường bán lẻ Việt Nam chưa bao giờ là cuộc chơi dễ dàng với những nhà đầu tư, tuy miếng bánh còn rất lớn. Nhưng không phải ai nhảy vào tranh đều thành công và được chia phần. Đằng sau sự đánh giá "thị trường Việt Nam là tiềm năng", vẫn còn rất nhiều vấn đề khó khăn.