Tổng kết Online Friday VN: Nhiều doanh nghiệp vẫn đang trục lợi

Nhiều doanh nghiệp tham gia vẫn tăng giá lên rồi giảm giá. Vậy nên, dù nhiều sản phẩm có giá giảm rất sâu tới 30 – 40%, nhưng lợi ích cho người tiêu dùng không đáng kể. Còn có 10% đơn hàng bị hủy, vì khách hàng đặt "chơi" thử cho biết.